Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in
topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot
gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt
maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na
constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek
binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of
vervanging.